©  webdesign:       Versnel Hifi Apeldoorn Calibratie
Michell Ortofon ProJect Rega Watson's
Home Hifi SamrtTractor_Rega_Planar8.jpg

Platenspeler calibratie

Het afregelen van platenspelers is vakwerk.

De weergavekwaliteit van uw kostbare platenverzameling hangt in grote mate af van de optimale afstelling van uw platenspeler. Versnel Hifi beheerst dit vak reeds sinds haar oprichting in 1967.

We zijn tenslotte grootgebracht in het analoge tijdperk.


Naarmate de kwaliteit van een platenspeler toeneemt, nemen ook de Instelmogelijkheden toe in complexiteit. Bij Versnel Hifi verlaat een platenspeler nimmer ons pand zonder deze met een specialistische testplaat te hebben gecontroleerd na de platenspeler zorgvuldig te hebben afgeregeld. De juiste testplaat is onontbeerlijk om de zogenaamde spoor-eigenschappen te kunnen controleren.


Maar vanaf 14 september 2023 gaan wij nog verder in onze mogelijkheden om

de technische eigenschappen van een platenspeler te kunnen controleren.

Versnel Hifi heeft onlangs extra geïnvesteerd in software en

bijbehorende calibratie LP’s alsmede in specialistische

calibratietools om platenspelers met nog grotere

precisie te kunnen afregelen en de

specificaties te kunnen meten.


Analog Magic testprogramma voor platenspelers

Analog Magic is een specialistisch software programma in combinatie met speciaal daarvoor geproduceerde test LP’s.

Het gebruik van dit programma maak het mogelijk om specificaties van een platenspeler in beeld te brengen welke d.m.v. onontbeerlijke reguliere testplaten tot heden onmogelijk waren. De Analog Magic calibratieset is in staat om metingen uit te voeren zoals kanaalbalans, frequentiebereik, resonanties, wow&flutter (snelheidsvariaties), absolute snelheid, afsluitimpedantie, versterkingsfactor en zelfs afwijkingen in de naaldstand zoals azimuth, Vertical Tracking Angle en Stylus Raking Angle.

Maar zonder de nodige ervaring in de calibratie van platenspelers is deze testopstelling nutteloos; een platenspeler dient eerst optimaal te worden afgeregeld volgens de procedures zoals Versnel Hifi die al meer dan een halve eeuw beheerst. Daarnaast is ervaring en technische kennis noodzakelijk om de gemeten waarden correct te interpreteren en waar nodig te corrigeren.

apheta_3_gallery_04_(2).jpg AnalogMagik-Software_Ad-2.webp AnalogMagic.jpg AnalogMagik_Software_ART-USB_1.png.webp Acoustical-Systems-SmartTractor-1.jpg

Versnel Hifi beschikt, naast dit testprogramma en geselecteerde testplaten tevens over specialistische calibratie instrumenten zoals de Acoustical Systems Smart Tractor en Smart Stylus met welk instrument het montagepunt van de toonarm, de armhoogte, de stand van de naald alsmede de azimuth nauwkeurig kunnen worden afregeregeld.

Uw (al of niet) kostbare platenspeler en vooral uw waardevolle platenverzameling zijn bij Versnel Hifi in goed handen! Elke nieuw bij ons aangeschafte platenspeler wordt altijd zorgvuldig afgeregeld zonder bijkomende kosten! Maar natuurlijk kunt u ook met uw eigen platenspeler bij ons terecht voor een grondige test en afregelbeurt.